جلسات حضوری

با توجه به شرایط و پروتکل های بهداشتی که مانع حضور شما عزیزانی که در کلاس های حضوری ثبت نام کرده اید شده است ، از همین رو جهت پیشگیری از عقب ماندگی برنامه های درسی تا برطرف شدن محدودیت های تردد جلسات مربوط به این ایام در پنل کاربری شما در سایت ریاضیات فتحی قرار می گیرد

لوگوی شفاف

راهنما

برای بهره مندی از ویدئو جلسات لطفا ابتدا پایه تحصیلی خود را انتخاب و سپس با کد تخفیف ارائه شده نسبت به ثبت نام و ورود به

پنل کاربری خود اقدام نمایید

اگر قبلا خرید و ثبت نام را انجام داده اید برای ورود به پنل کاربری خود اینجا کلیک نمایید

کلاس حضوری پایه نهم

 • آزمون ها
 • پاسخ ویدئویی آزمون ها
 • جزوات این فصل
 • ویدئوهای تدریس این فصل
آزمون ریاضیات فتحی

آزمون ها

جواب

پاسخ ویدئویی آزمون ها

جزوه فتحی

جزوات این فصل

تدریس

ویدئوهای تدریس

 • آزمون ها
 • پاسخ ویدئویی آزمون ها
 • جزوات این فصل
 • ویدئوهای تدریس این فصل
آزمون ریاضیات فتحی

آزمون ها

جواب

پاسخ ویدئویی آزمون ها

جزوه فتحی

جزوات این فصل

تدریس

ویدئوهای تدریس

 • آزمون ها
 • پاسخ ویدئویی آزمون ها
 • جزوات این فصل
 • ویدئوهای تدریس این فصل
آزمون ریاضیات فتحی

آزمون ها

جواب

پاسخ ویدئویی آزمون ها

جزوه فتحی

جزوات این فصل

تدریس

ویدئوهای تدریس

 • آزمون ها
 • پاسخ ویدئویی آزمون ها
 • جزوات این فصل
 • ویدئوهای تدریس این فصل
آزمون ریاضیات فتحی

آزمون ها

جواب

پاسخ ویدئویی آزمون ها

جزوه فتحی

جزوات این فصل

تدریس

ویدئوهای تدریس

 • آزمون ها
 • پاسخ ویدئویی آزمون ها
 • جزوات این فصل
 • ویدئوهای تدریس این فصل
آزمون ریاضیات فتحی

آزمون ها

جواب

پاسخ ویدئویی آزمون ها

جزوه فتحی

جزوات این فصل

تدریس

ویدئوهای تدریس

 • آزمون ها
 • پاسخ ویدئویی آزمون ها
 • جزوات این فصل
 • ویدئوهای تدریس این فصل
آزمون ریاضیات فتحی

آزمون ها

جواب

پاسخ ویدئویی آزمون ها

جزوه فتحی

جزوات این فصل

تدریس

ویدئوهای تدریس

به بالای صفحه بردن